Kyläyhdistyksen
pöytäkirjat

 

Kehittyvä Sieppijärvi ry:n kokouspöytäkirjat, myös hallituksen pöytäkirjat.
Pöytäkirjat ovat julkaisujärjestyksessä, päivämäärittäin

Vuosikokouksen pöytäkirja
Ajankohta: Tiistai, 31.3.2009 klo 18.00 – 20.30
Läsnä: Kari Koivumaa, Veikko Kylmämaa, Emmi Vaattovaara, Ossi Lappea, Timo Peteri, Vuokko Niva, Katariina Granat.
1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja Kari Koivumaa avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Valitaan vuosikokouksen kokousvirkailijat.
Kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Koivumaa ja sihteeriksi Katariina Granat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veikko Kylmämaa ja Vuokko Niva.
4. Esitetään hyväksyttäväksi kokouksen esityslista.
Kokouksen esityslista hyväksyttiin sellaisena kuin se tähän pöytäkirjaan on kirjattu.
5. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008.
Sihteeri luki Emmi Vaattovaaran laatiman toimintakertomuksen. Vuosikokous hyväksyi sen. Toimintakertomus on luettavissa kyläyhdistyksen Kokoontumiset – sivulla. Tämän pykälän yhteydessä kokousväki keskusteli metsästäjien siunaustilaisuudesta, jonka seurakunta on syksyllä toimittanut Laavukirkolla, ja johon kyläyhdistys on järjestänyt kahvipuffetin. Tilaisuuden ajankohdaksi halutaan hirvenmetsästyksen aloituslauantaita edeltävä perjantai keskellä viikkoa olevan arkipäivän sijaan.
Kokousväki keskusteli talkootyöhön liittyvästä tiedottamisesta, joka on tärkeää talkooväen tavoittamiseksi eri tapahtumiin. Käytiin myös keskustelu hygieniapasseista. Sovittiin ilmoittelun ja kutsumisen tehostamisesta netissä. Sovittiin, että sihteeri hankkii terveystarkastajalta sekä tiedot että ohjeet hygieniapassin edellyttämistä toimista.
6. Esitetään vuoden 2008 tilit sekä tilintarkastajien lausunto
Sihteeri esitteli tilit ja luki lausunnon. Tilintarkastajina lausunnon olivat allekirjoittaneet Antero Laine ja Marketta Liikamaa.
7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallituksen vastuuvapaudesta.
Vuosikokous vahvisti ylijäämäisen tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle vastuuvapauden tilikaudesta 1.1.2008 – 31.12.2008.
8. Päätetään muista esille tulevista asioista.
Sihteeri esitteli laatimansa Rökäs-melonnan suunnitelman. Vuosikokous päätti yksimielisesti, että Sieppijärven kyläyhdistys järjestää 11.7.2009 yksipäiväisen Rökäsmelonnan Vaattojärveltä Naamijokea pitkin Sieppijärvelle ja sieltä edelleen Naamijokea pitkin Koivumaahan, josta melojat/soutajat kutsutaan lopuksi Sisulle. Rökäksen oheistapahtumana päätettiin toteuttaa Rökäs-Markkinat Sisun talolla. Markkinoille kutsutaan kaikki kylän yhdistykset, käsityöyrittäjät ja muut halukkaat joko esittelemään omaa toimintaa, myymään arpoja tai myymään tuotteitaan.
Rökäs-tapahtuman markkinointi ja ilmoittelu hoidetaan kyläsivuston Rökäs-sivuilla.
Tämän pykälän yhteydessä kuultiin puheenjohtajan päivitys Kuurusenvuomaan rakennettavan kodan rahoituksesta. Kyläyhdistys odottaa yhdessä KKTM ry:n kanssa rahoituspäätöstä Te-keskukselta. Rahoitusta puoltava lausunto on lähtenyt 4.9.2008 KKTM:ltä Rovaniemelle. Kuultiin, että rakennettava kota on noin sadan neliön kokoinen, ja siihen on anottu rahaa yhteensä 30 350 euroa. Sieppijärven kyläyhdistyksen omaosuus kotarahoituksesta on 7586 euroa (1896 euroa rahana, loput 5690 euroa talkootyönä).
Kokouksen lopuksi keskusteltiin kyläyhdistyksen jäsenyydestä, Wiljaamin kämpälle johtavasta retkiladusta, moottorikelkkailusta, irtokoirista, poronhoidosta ja kyläsivujen Vieraskirjasta.
Kehittyvä Sieppijärvi ry:n sääntöjen mukaan ”yhdistyksen jäsenenä voi olla kuka tahansa Sieppijärven kylän asukas. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.” Kokousväki keskusteli jäsenmaksusta, jota ei ole peritty, ja kannatusjäsenmaksusta, jonka hinta on 10 euroa. Vuosikokous valtuutti hallituksen toimittamaan kyläläisille maksutositteet, joiden avulla he voivat maksaa joko jäsenmaksun 10 euroa tai kannatusjäsenmaksun (10 eur). Vuosittainen jäsenmaksu antaa maksajalle jäsenyyteen kuuluvat oikeudet, esimerkiksi äänivallan kyläyhdistyksen kokouksissa.
Todettiin, että latujen hoidosta vastaa Kolarin kunta, jonka puolesta tehtävää hoitaa nuorten Työpaja. Työpajan toimintaa johtaa Jouko Jussi. Timo Peteri selosti kokousväelle, että Wiljaamin kämpän lähimaastossa, Kuusenkoskenrovassa, hoidetaan ammatin puolesta poroja. Hän kertoi sopineensa latujen hoitajan kanssa moottorikelkkailustaan latupohjaa pitkin, koska latu on tehty hänen perinteisesti poronhoitotöissä käyttämälleen kulkureitille. Timo Peteri muistutti myös, että irtokoirat aiheuttavat poroille ja poronhoidolle vahinkoa.
Todettiin, että asiaton ammattiin tai ihmiseen kohdistuva kirjoittelu netissä julkaistavassa Sieppijärven Vieraskirjassa ei ole hyväksyttävä tapa ottaa osaa yhteisiin kyläasioihin. Todettiin, että kyläsivut ovat yhteisesti kaikkien asiallisesti käytettävissä.
9. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.30.

Kyläpäällikko:
   Reeta Ikonen
  reeta.ikonen[at]hotmail.fi
  +358405064273

 

Kyläsihteeri:
   Piritta Unga
  pirittaunga[at]gmail.com
  040 9122908

Jos sinulla on kysyttävää, palautetta tai esimerkiksi ideoita kyläyhdistykselle, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen:

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.