Kyläyhdistyksen
pöytäkirjat

 

Kehittyvä Sieppijärvi ry:n kokouspöytäkirjat, myös hallituksen pöytäkirjat.
Pöytäkirjat ovat julkaisujärjestyksessä, päivämäärittäin

KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS
tiistaina 19.5.2009 klo 19.00–21.30 kyläyhdistyksen tiloissa Sieppijärven koululla.
Läsnä hallituksen jäsenet: puheenjohtaja Kari Koivumaa, sihteeri Katariina Granat, Veikko Kylmämaa, Ossi Lappea, Mikko Pääkkölä, Emmi Vaattovaara ja Taisto Liikamaa.
1. RÖKÄS2009
Rökäs2009 – kylätapahtuman vastuuhenkilönä toimii sihteeri. Kuultiin hänen tilannekatsauksensa hankkeen etenemisestä. Melojia todettiin ilmoittautuneen ennakkoon niin paljon, että Rökäksen järjestämiselle ei liene esteitä. Kuultiin suunnitelmat Rökäs-markkinoista ja melajuhlasta. Sihteeri valtuutettiin tekemään kyläpaita- ja Sieppi-Äijä -tilaukset myyntipöytää varten sekä hankkimaan melojille jaettavat Rökäs-lippikset (Pello Print) ja kunniakirjat. Tapahtumaa varten päätettiin ottaa järjestäjän vastuuvakuutus ja ns. talkoovakuutus. Kyläyhdistyksen ilmoitus yleisötapahtuman järjestämisestä toimitetaan poliisille ja vesillä liikkuvien turvallisuuteen liittyvä suunnitelma palopäällikölle.
2. LAESTADIUSPOLUN KOTA
Todettiin, että Lapin työ- ja elinkeinokeskus (TE) on 7.5.2009 tehnyt myönteisen päätöksen hanketuesta, joka koskee Laestadiuspolulle, laavukirkon viereen rakennettavaa 90 neliömetrin suuruista kotarakennusta. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on yhteensä 30 350 euroa, josta talkootyön arvo on 5690 euroa. Päätöksessä todetaan, että julkisen rahoituksen osuus on 75 % eli enintään 22 762 euroa, josta EUrahoituksen osuus on 45 % eli enintään 10 243 euroa. Yksityisen rahoituksen osuus on 25 % eli enintään 7587 euroa.
Hanketta varten on nimetty ohjausryhmä, johon kuuluvat hankevastaava Taisto Liikamaa, Emmi Vaattovaara, Ossi Lappea, Pekka Vaattovaara ja Tarja Vuorinen (KKTM ry.). Todettiin, että ohjausryhmää täydennetään myöhemmin pidettävässä hankkeen aloituspalaverissa.
Hankkeen toteutusaika on 2008-2011.
Hanketukeen liittyy erityisehto, jonka mukaan maanvuokrasopimusta (nyk. 2013 asti) tulee jatkaa nykyisestä vähintään viisi vuotta, jotta varmistetaan tuetun kohteen yleishyödyllinen käyttö vähintään viisi vuotta viimeisen erän maksatuksesta.
Päätettiin, että kesän ja syksyn 2009 aikana tehdään kodan pohjatyöt eli perusta. Todettiin, että Metsähallitus aloittaa tänä kesänä Kuurusentien tieremontin.
Päätettiin, että puheenjohtaja varaa ajan KKTM ry:n Reijan Viinaselle, jotta saadaan selvitettyä rahoituspäätökseen liittyvät käytännön toimet, kuten rahaliikenne. Palaveriin menevät puheenjohtaja, sihteeri ja hankevastaava.
Keskusteltiin hirsikehikon rakentamiseen liittyvistä yksityiskohdista.
3. KIRKKO NÄKYVIIN
Päätettiin pyytää tarvittavat maanomistajien luvat maisemointitöiden tekemistä varten, jotta kyläkirkko saataisiin kasvillisuuden takaa paremmin näkyville. Mikko Pääkkölä ja Taisto Liikamaa valtuutettiin hoitamaan lupa-asiat. Päätettiin, että tämä maisemointityö tehdään talkoilla.
4. MUISTOTAULUN PAIKKA
Todettiin, että kylältä oli tullut suullinen ehdotus koululla sijaitsevan Kaatuneiden muistotaulun siirtämisestä Sieppijärven kirkon seinälle. Asiasta oli käyty keskustelua myös netissä kylän Vieraskirjassa. Keskusteltiin ja kuultiin hallituksen jäsenten mielipiteet asiasta. Todettiin, että kyläyhdistyksen hallituksen mielestä oikea paikka muistotaululle on koulu. Asia kuuluu kuitenkin ensisijaisesti taulun lahjoittajille.
5. LAESTADIUSPOLUN OPASTEET
Keskusteltiin Laestadiuspolun opasteista, joita ei ole riittävästi ja joita on myös tahallisesti rikottu, esimerkiksi Heinävuoman laavulla. Todettiin, että polun käyttö edellyttää asialliset opasteet.
6. LAESTADIUSPOLUN SYYSTAPAHTUMA
Sovittiin, että Rökäs-tapahtuman jälkeen palataan asiaan ja päätetään, mitä kyläyhdistys mahdollisesti tänä syksynä pystyy järjestämään Laestadiuspolulla. Polun käyttö ja hyödyntäminen koetaan yhdistyksessä tärkeäksi, koska vaellusreitin rakentaminen on ollut ja on suurin hanke, mihin kylä on sitoutunut.
7. RANTATALKOOT 29.5.2009
Päätettiin järjestää uimarantatalkoot ja kutsua kyläläiset mukaan siivoamaan uimarannan ympäristö ja mahdollisesti myös tienvarsia. Sovittiin, että kyläyhdistys tarjoaa uimarannalla munkkikahvit.
8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.30.

Kyläpäällikko:
   Reeta Ikonen
  reeta.ikonen[at]hotmail.fi
  +358405064273

 

Kyläsihteeri:
   Piritta Unga
  pirittaunga[at]gmail.com
  040 9122908

Jos sinulla on kysyttävää, palautetta tai esimerkiksi ideoita kyläyhdistykselle, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen:

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.