Kyläyhdistyksen
pöytäkirjat

 

Kehittyvä Sieppijärvi ry:n kokouspöytäkirjat, myös hallituksen pöytäkirjat.
Pöytäkirjat ovat julkaisujärjestyksessä, päivämäärittäin

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA
Kokous pidettiin kyläyhdistyksen tiloissa Sieppijärven koululla 26.1.2010 kello klo 18.00 – 19.45
Läsnä olivat: Mikko Pääkkölä, Taisto Liikamaa, Ossi Lappea, Kari Koivumaa ja Katariina Granat. Poissa olivat Emmi Vaattovaara ja Veikko Kylmämaa.
1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Kari Koivumaa avasi kokouksen ja esitti kokouksessa esille otettavat asiat.
2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAT
Sihteeri luki syyskokousta edeltävän hallituksen kokouspöytäkirjan 11.11.2009 sekä samana päivänä pidetyn syyskokouksen pöytäkirjan. Molemmat todettiin kokouksien kulun mukaisiksi. Pöytäkirjat julkaistaan entiseen tapaan netissä (www.sieppijarvi.fi)
Tämä asian yhteydessä keskusteltiin ympäristökeskuksen viimekesäisistä töistä Sieppijärvellä. Kyläyhdistys ei kaikilta osin ole tyytyväinen viime kesään. Päätettiin toimittaa ympäristökeskukselle lista hankkeista, joihin Sieppijärvi ensi kesänäkin tarvitsee ympäristökeskusta.
Keskusteltiin myös järven kunnostamisesta, jota mikään taho ei tunnu voivan ottaa hoitaakseen. Hallitus päätti, että sihteeri kartoittaa järviasian etenemisen eri vaiheet kunnassa. Hallitus päätti lähettää kirjelmän, jotta kunta käynnistäisi järven kunnostamisen.
3. ”LAESTADIUS-POLUN RAKENTEET” –HANKE
Todettiin, että kotaan lahjoituksena Kolarin seurakunnalta saadut puut on nyt kaadettu ja kuljetettu sahausta varten Sieppijärven asemalle.
Päätettiin, että hankkeesta vastaava Taisto Liikamaa tapaa hankehakemukseen merkityn kirjanpitäjän ja sopii kirjanpitoon liittyvästä työstä hänen kanssaan. Kirjanpitokulut maksaa kyläyhdistys.
Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajan Kari Koivumaan esityksestä päätettiin kutsua ohjausryhmä koolle 18.3.2010 klo 14.00 Sieppijärvelle. Sihteeri sai tehtäväksi selvittää, mitä asioita kokouksessa tulee käsitellä. Kokouskutsut tulee lähettää jäsenille kaksi viikkoa ja muu aineisto vähintään viikkoa ennen kokousta.
4. LAESTADIUS-POLUN KARTTA JA OPASTEET
Hallitus perehtyi korjattuun ja täydennettyyn opastetaulun versioon. Jarmo Jutila valmistaa ja kunta maksaa polun varrelle seitsemään eri kohteeseen asennettavat uudet opastetaulut. Opastetta täydennettiin paikannimillä, kuten Piimäkaltio, niittykämpän rauniot, tulipaikka, kota, erotusaita
jne. Todettiin liian vaaleasta karttapohjasta, että se tulee muuttaa tummemmaksi niin, että karttapohjassa valmiina oleva nimistö tulee luettavaksi.
Laestadius-polun markkinointia ja polulla liikkuvia kulkijoita varten päätettiin käynnistää maanmittaustoimiston kanssa yhteistyö Laestadius-polkua esittävän kartan painattamiseksi. Hallitus on alustavasti suunnitellut 1:50 000 mittakaavassa olevaa karttaa, joka toimisi samalla polun esitteenä. Kartta olisi kaksipuolinen. Toiselle puolelle tulisi kartta selitteineen ja toiselle puolelle polkuaiheisia kuvia (eri vuodenajat) teksteineen ja kansilehtineen. Sihteeri sai tehtäväksi lähettää maanmittaustoimistolle kuvat ja tekstit.
5. KUUTAMOHIIHDON JÄRJESTÄMINEN
Hallitus päätti, että kyläyhdistys järjestää viimevuotiseen tapaan Kuutamohiihdon täydenkuun aikana helmikuussa 2010. Tarkoitus on kutsua ihmisiä hiihtämään Wiljaamin kämpälle ja takaisin. Kyläyhdistys järjestää puffetin kämpälle.
6. RÖKÄS
Kyläyhdistys on kirjallisesti kysellyt Rökäs ry:ltä yhdistyksen kohtalosta ja Rökäs-melonnan järjestämisestä. Kirjelmään ei ole saatu vastausta. Puheenjohtaja on tästä syystä kysellyt asiasta soittamalla puheenjohtajalle, joka on ohjannut tiedustelut Jarmo Kylmämaalle. Vastaukseksi on saatu suullinen ilmoitus, että Rökäs ry. ei järjestä Rökäs-melontaa ensi kesänä. Hallitus keskusteli melonnan järjestämisestä, johon ei kuitenkaan ilmennyt innostusta. Sihteeri ei halua tapahtumaa järjestää, johon puheenjohtaja totesi, että kyläyhdistyksellä ei ole resursseja järjestää Rökäs-tapahtumaa ensi kesänä.
7. NUORISOTILA, LÄÄKEKAAPPI JA POSTI
Hallitus päätti puheenjohtajan esityksestä tehdä kunnalle aloitteen nuorisotilan järjestämisestä Sieppijärvelle. Hallitus päätti lähettää Suomen Lähikauppa Oy:lle esityksen lääkekaapin ja postin saamiseksi Sieppijärvelle.
8. KUNNAN YLLÄPITÄMÄT LADUT
Puheenjohtaja ilmoitti palaverista, jossa on tarkoitus keskustella sivukylien hiihtolatujen määrästä, hoidosta ja mahdollisista toivomuksista. Tilaisuus pidetään Kolarissa 28.1.2010 ja puheenjohtaja menee paikalle. Keskustelutilaisuuden isäntänä toimii sivistyslautakunta.
9. KYLÄSIVUSTO NETISSÄ
Hallitus keskusteli Sieppijärvi-sivustoon liittyvistä maksuista ja päätti jatkaa kyläsivuston kehittämistä yhteistyössä Ari Ungan kanssa.
10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.45.

Kyläpäällikko:
   Reeta Ikonen
  reeta.ikonen[at]hotmail.fi
  +358405064273

 

Kyläsihteeri:
   Piritta Unga
  pirittaunga[at]gmail.com
  040 9122908

Jos sinulla on kysyttävää, palautetta tai esimerkiksi ideoita kyläyhdistykselle, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen:

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.