Kyläyhdistyksen
pöytäkirjat

 

Kehittyvä Sieppijärvi ry:n kokouspöytäkirjat, myös hallituksen pöytäkirjat.
Pöytäkirjat ovat julkaisujärjestyksessä, päivämäärittäin

Kehittyvä Sieppijärvi ry Syyskokous
23.11.2010 kello 18.00 – 18.30.
1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Kari Koivumaa avasi kokouksen.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokousilmoitus on julkaistu netissä eli kylän etusivulla osoitteessa www.sieppijarvi.fi sekä 11.11.2010 ilmestyneessä Luoteis-Lapissa.
Todettiin, että kokouksen osanottajia olivat: Kari Koivumaa, Katariina Granat, Taisto Liikamaa ja Veikko Kylmämaa.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esityslista hyväksyttiin.
4. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA
Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Koivumaa, sihteeriksi Katariina Granat ja pöytäkirjan tarkastajiksi Taisto Liikamaa ja Veikko Kylmämaa.
5. VALITAAN KEHITTYVÄ SIEPPIJÄRVI ry:n HALLITUS VUOSILLE 2011-2012.
Kehittyvä Sieppijärvi ry:n puheenjohtajaksi on 1.1.2009 alkaneelle kaksivuotiskaudelle valittu Kari Koivumaa ja varapuheenjohtajaksi Taisto Liikamaa. Sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi on valittu Katariina Granat. Hallituksen muita jäseniä ovat olleet Ossi Lappea, Veikko Kylmämaa, Mikko Pääkkölä ja Emmi Vaattovaara.
Katariina Granatin (sihteerin) ilmoitus:
”Olen toiminut Sieppijärven kyläyhdistyksen jäsenenä ja sihteerinä useita vuosia 1980-ja 90 – luvuilla ja vielä vuoden 2005 alusta alkaen Kehittyvä Sieppijärvi ry:n sihteerinä.
Olen ilmoittanut vuosi sitten, että en jatka. Vahvistan ilmoitukseni: En jatka kyläyhdistyksen hallituksen jäsenenä, ja koska Laestadius-projekti jatkuu alkuperäistä suunnitelmaa kauemmin, en jatka myöskään ohjausryhmän sihteerinä.”
Kyläyhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Koivumaa ja sihteeri/rahastonhoitajaksi Piritta Unga sekä varapuheenjohtajaksi Taisto Liikamaa. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Ossi Lappea, Emmi Vaattovaara, Esa Koivumaa ja Raisa Hartikainen.
6. VALITAAN TYÖRYHMÄT
Päätettiin, että hallitus toimii työryhmänä.
7. PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA VUODELLE 2011. PÄÄTETÄÄN KANNATUSJÄSENMAKSUN SUURUUDESTA.
Sihteerin terveiset:
Sieppijärven kylä tarvitsee omia asukkaitaan. Kyläyhdistys toivoo, että kyläläiset miettisivät tykönänsä sitä, kuinka he kylän täysivaltaisina asukkaina voisivat toiminnallaan vaikuttaa voimakkaamman ja iloisemman kylähengen syntymiseen. On monia tapoja toimia yhdessä kylän parhaaksi. Kyläyhdistys tarjoaa yhden toimintamallin, ja se on sitoutuminen varsinaiseen kylätoimintaan. Niinpä se on päättänyt lähettää kyläläisilleen kuitit Kehittyvä Sieppijärvi ry:n jäsenmaksun (10 e) suorittamista varten. Jäsenmaksun maksanut kyläläinen saa päätösvallan kokouksessa, jossa äänestämme, otamme kantaa, päätämme tai vaikutamme. Jäsenmaksun maksanut kyläläinen tunnustaa myös väriä: "Asun Sieppijärvellä." Kyläyhdistys tarvitsee omia kyläläisiään. Kyläyhdistys uskoo pystyvänsä vaikuttamaan Sieppijärveä koskeviin asioihin, jos se saa vahvan ja toiminnallisen tuen kyläläisiltään. Yhdistys ei halua olla esimerkiksi pelkkä lausuntoautomaatti. On eri innostavaa vaikuttaa päätöksiin, jos asian kuin asian takana on aina se joukko kyläläisiä, joita asia puhuttelee. Tervetuloa mukaan kylätoimintaan! Kyläyhdistys on saanut mukaan myös kannatusjäseniä, sillä kannatusmaksun maksaneita jäseniäkin on. Kannatusmaksu (10e) on ensisijaisesti ajateltu ns. etäsieppiläisille tavaksi osoittaa tukea kylätoiminnalle. Kiitos kaikille maksun maksaneille! Lopuksi vielä maksamiseen liittyvät tiedot: Kehittyvä Sieppijärvi ry., tilinumero Pohjolan Osuuspankki 564357-210355, viitenumero 56229 Hinta: 10 e
Päätettiin jäsen- ja kannatusjäsenmaksuksi 10 euroa.
8. VALITAAN KAKSI TILINTARKASTAJAA JA KAKSI VARATILINTARKASTAJAA VUODELLE 2011.
Kehittyvä Sieppijärvi ry:n tilintarkastajiksi vuodelle 2009 on valittu Marketta Liikamaa ja Antero Laine sekä varlle Kosti Kaukonen.
Tilintarkastajiksi vuodelle 2011 valittiin Marketta Liikamaa ja Antero Laine.
9. KOKOUSILMOITUKSET JA TILAISUUKSISTA ILMOITTAMINEN
Yhdistyksen ilmoituslehtenä on toiminut Luoteis-Lappi. Hallituksen kokouksista on ilmoitettu
puhelimella (tekstiviesteillä).
Päätettiin pitää Luoteis-Lappi ilmoituslehtenä ja puhelin hallituksen kokoon kutsumisen välineenä.
10. TOIMINTASUUNNITELMASTA PÄÄTTÄMINEN
Edellisinä vuosina on keskustelu Laestadiuspolun laavukodasta, uimarannan uppopuista, järven puhdistamisesta, maisemanhoitotöistä, kaavateistä ja tievalaistuksista.
Hallitus esittää, että vuoden 2011 toimintasuunnitelmaan kirjataan kuutamohiihto, siivoustalkoot, kesätapahtuma, ruskavaellus, kuusensytytysjuhla ja kotatalkoot.
Hyväksyttiin em. toimintasuunnitelma.
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

Kyläpäällikko:
   Reeta Ikonen
  reeta.ikonen[at]hotmail.fi
  +358405064273

 

Kyläsihteeri:
   Piritta Unga
  pirittaunga[at]gmail.com
  040 9122908

Jos sinulla on kysyttävää, palautetta tai esimerkiksi ideoita kyläyhdistykselle, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen:

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.